Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin yürüttükleri UNESCO Projesinin bu seneki teması “Gençlik”

Öğrencilerimiz temanın alt başlıkları olan;  gençlerin yaratıcılıklarını artırmak,  yeni beceriler kazandırmak, kültürel değerler ve mirasın korunmasını sağlamak üzerine kısa sunumlar yaptılar.