Proje Çalışmalarımız

Ortaokul Proje Kılavuzları

Proje çalışmaları, öğrencilerin bilimsel süreç basamaklarını kullanarak gerçek yaşama benzer problemlere çözüm ürettikleri süreçlerdir. Öğrencilerin soru sorma, araştırma yapma, problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirmesi açısından proje çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Okulumuzda yürütülen proje çalışmalarında öğrencimiz, proje yapmak istediği dersi seçer; ardından araştırma yaparak ve farklı sorular sorarak proje konusunu belirler. Bu süreçte proje rehber öğretmeni, öğrencimize rehberlik ederek ihtiyaçları doğrultusunda onu yönlendirir.

Öğrencilerimizin bilimsel süreç basamaklarını anlamaları ve takip etmelerini kolaylaştırmak amacıyla okulumuz tarafından hazırlanan “proje kılavuzları” kullanılır. Proje kılavuzunda, sürecin başından sonuna kadar öğrencileri yönlendirecek yol gösterici sorular ve bilimsel araştırma sürecinin her basamağına ait örnekler yer alır. Öğrencilerimiz, projeleri ile ilgili yaptıkları çalışmaları kılavuzu oluşturan formata uygun şekilde hazırlarlar.

Proje rehber öğretmeni, süreci takip eder ve ara değerlendirmelerle öğrencilerin eksiksiz planlama yapmalarını; kılavuzda yer alan basamakları yürütmelerini sağlar. Rehber öğretmeninin gözlemleri sonucunda, özgün ve yaratıcı projeler Bilim Şenliğimizde sergilenmeye hak kazanır.

Bilim Şenliğinde sergilenen projeler, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilir. Proje dosyaları ışığında değerlendirilen öğrenci ürünleri, proje rehber öğretmeni ile birlikte jüri üyeleri tarafından  puanlandırılarak derecelendirilir.


Örnek Proje Dosyası (Tüm Dersler için geçerlidir)