Ölçme & Değerlendirme Birimi

Ölçme ve değerlendirme, okulda eğitim adına sürdürülen etkinliklerin verimliliğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalardır. Bir kontrol mekanizması olarak ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına karar vermede büyük önem taşımaktadır.  Bu nedenle duyarlı ve destekleyici ölçme ve değerlendirme anlayışı, öğrenme için bir gerekliliktir.

Ölçme ve değerlendirme işlemleri sonunda elde edilen ölçümlere bakılarak,

 • öğrencinin başlayacağı sınıfa hazır oluş düzeyi,
 • gördüğü derslerdeki öğrenme eksikleri,
 • dönem içinde ulaştığı öğrenme düzeyi,
 • öğretim hizmetinin etkiliği gibi

pek çok konuda önemli kararlar verilir. Bu kararların doğruluk derecesi de ölçme ve değerlendirme işlemlerinin kalitesi ile yakından ilgilidir.

Eğitimde kullanılan ölçme araçları, ölçülecek davranışın doğasına göre (bilgi, beceri, eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) yazılı, sözlü, uygulamalı ve gözlem olmak üzere çok çeşitlilik gösterir.

Okulumuzda sürdürülen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri konunun öneminden taviz vermeden tüm ilkeler yerine getirilerek gerçekleştirilmektedir.  Bu amaçla;

 • Farklı amaçlara yönelik sınavlar hazırlamak
 • Sınav sonuçlarına göre sınıf içi ve sınıflar arası karşılaştırmalar yapmak
 • Öğrencilerin bireysel öğrenme eksiklerini ve sınıf geneline ait öğrenme eksiklerini belirlemek
 • Denenmiş sorulara ilişkin test ve madde puanları analizi yaparak daha kaliteli testler hazırlamak
 • Soru redaksiyonu ile öğretmenlere nitelikli soru yazma konusunda rehberlik etmek
 • Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip edip öğretmenlerimize gerekli bilgilendirme ve rehberliği yapmak
 • Ulaşılan verileri raporlayarak ilgili birimlere iletmek

çalışmalarımız arasında sayabileceğimiz önemli başlıklardır.

Unutulmamalıdır ki; öğrettiğinizi ölçemiyorsanız ne öğrettiğinizi bilmiyorsunuz demektir.

Birim Çalışanları


Birim Sorumlusu:
Mert ÜNAL

Eposta: munal@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1117

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı:
Ayşen YİĞİTSOY

Eposta: ayigitsoy@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1132

Dizgi:
Havva LOĞA

Eposta: hloga@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1117

Dizgi:
Murat KAYNARCI

Eposta: mkaynarci@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1121