Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

PDR Birimi Çalışmaları

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okullarında rehberlik programı; öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Rehberlik çalışmaları gelişimsel, önleyici, eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik alanlarında yürütülmektedir. Amaç çocuğun kendini tanıması, kabul etmesi ve geliştirmesidir

Okulumuzda anasınıfından lise son sınıfa kadar öğrenci gelişimi sistematik bir şekilde izlenir; elde edilen bilgiler ilgili birimlere aktarılır. Bu çalışmalar okul rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri işbirliğinde koordineli bir şekilde yürütülür.
Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” anlayışı yaklaşımda PDR hizmetlerine tüm çocukların gereksinimi vardır. Öğretmenler ve danışmanlar sürece birlikte katkı sağlar.


ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Öğrencilerle birlikte sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinlikler yoluyla, öğrencinin psiko-sosyal gelişimi hakkında nitelikli ve geçerli bilgilere sahip olma fırsatı yakalanır. Sınıf öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirilen bu çalışmalar sonrasında öğrencilerle ilgili bilgiler, branş öğretmenleriyle paylaşılır.
Uygulanan gelişim ve tanıma testleri ile öğrencinin gelişim düzeyi, kişilik yapısı ve aile ilişkileri hakkında bilgiler elde edilir.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.


Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi

“Yetenekler değişebilir ve gelişebilir” anlayışıyla hareket edilerek öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenir.
Çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalar ve sürece dahil olan tüm öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonunda öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir; sonuçlar veli, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.

Duygusal Becerilerin Gelişimine Yönelik Beceriler

“Yaşayan Değerler Eğitimi Projesi” kapsamında yürütülen projede:
 • Disiplin- İç Disiplin
 • Sorumluluk
 • Hoşgörü
 • Saygı – Özsaygı
 • İşbirliği
 • Dürüstlük

kavramları işlenmektedir.

Projenin Hedefleri

 • Akademik bilginin yanısıra gerçek hayata rehberlik edecek etikdeğerlerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek.
 • Farklılıklara saygıyı güçlendirmek.
 • İletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirebilmek.
 • Öğrencilerin kendilerini tanımaları, yeteneklerinikeşfetmeleri, bu yeteneklerini yaşamda doğru ve yararlı bir şekilde kullanmalarını sağlamak.
 • Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve bu değerleri davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmaktır.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sistemli ve planlı yürütülen görüşmelerle tüm öğrencilerin gelişimleri yakından izlenir. Öğretmenlerle ortaklaşa alınan kararlar yoluyla öğrencinin her alandaki gelişiminin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca çeşitli konularda öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantıları ile çalışma grupları yapılmaktadır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler düzenlenir.Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda yapılan seminerlerdir. Çalışmalar PDR Birimi ve Program Geliştirme Birimi işbirliği yürütülür.

OKUL GENELİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
PDR Birimimiz, öğrenci kayıt kabul sürecinde, aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde sürece yakından destek olmaktadır.

Birim Çalışanları


Anaokulu:
Hira BİLALOĞLU

Eposta: hbilaloglu@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1502

1–2. Sınıflar:
Aslıhan ERK

Eposta: aerk@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1206

3-4. Sınıflar:
Yağmur ARIK BENLİOĞLU

Eposta: ybenlioglu@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1205

5-6. Sınıflar:
Pınar YAZICI

Eposta: pyazici@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1300

7-8. Sınıflar:
Müge GÜNAY

Eposta: mgunay@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1305

Anadolu Lisesi/Fen Lisesi:
Oğuz KÖYLÜ

Eposta: okoylu@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1403

Anadolu Lisesi/Fen Lisesi:
Neslihan AYDIN

Eposta: naydin@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1118

Anadolu Lisesi/Fen Lisesi:
Begüm DEREYURT

Eposta: bdereyurt@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1408