Eğitim Ortamımız

Bilgisayar Laboratuvarı


Okulumuzda 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Toplam 60 adet bilgisayar ağı, 24 Saat doğrudan internet bağlantısı, Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon (DataShow) ile ders ortamları yaratılmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin bilgisayarın iç aksamlarını tanımaları için elektronik parçalarının bulunduğu bir stand mevcuttur. Yapılan çalışmalar her öğrenci için açılan bir klasör içinde tutulmaktadır. İsteyen velimizin öğrencilerin ürettiklerini görme şansı vardır. Öğlen tatillerinde ve teneffüslerde bilgisayar laboratuvarında araştırma ve çalışmalarına devam edebilmektedirler.

Fen Bilimleri Laboratuvarı


Okulumuzda, Fen ve Teknoloji, Fizik- Kimya ve Biyoloji olmak üzere 3 Laboratuvar bulunmaktadır. Haftalık olarak hazırlanmış programlar doğrultusunda, bütün sınıfların laboratuvarları yeterli ve düzenli olarak kullanmaları sağlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin diledikleri zaman faydalanabilmeleri için Laboratuvar Öğretmenleri sürekli olarak rehberlik hizmeti vermektedir.

Oditoryum


Teknik Özellikler

 • 60 m2 sahne
 • 263 koltuk
 • 3 adet Projeksiyon
 • İnternet bağlantısı, video kayıt kamera
 • Yüksek performanslı ses ve ışık donanımları

Okulumuzda toplantı, konferans, konser, sinema ve tiyatro gösterilerinin yapıldığı; kulis, sahne, izleyici bölümünden oluşan ve iki adet giriş kapısı bulunan büyük bir salon mevcuttur.

Koltuklar, tüm konukların sahne ve ekranları rahatlıkla görebileceği düzende yerleştirilmiştir.

Ses ve ışık kontrolleri, kontrol odasından yapılmaktadır. Sunum sırasında sistem, kürsüden ve sahneden de kumanda edilebilmektedir.

Anaokulundan itibaren tüm öğrencilerimizin etkin bir şekilde kullandığı Oditoryum, çağdaş eğitimin tüm gereklerini yerine getiren derslik görevi de görmektedir.

Kütüphane


Kütüphanemiz; öğrencilerin yaşamları boyunca sürdürecekleri okuma, öğrenme, bilgi edinme, anlama, kütüphane kaynaklarını kullanma alışkanlığı geliştirmeleri amacıyla; İlkokul, Ortaokul, Lise ve Fen Lisesine yönelik hizmet veren merkezi bir kütüphane konumundadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp okuyucuya sunan bir birimdir.

Kütüphanemiz; E Blok zemin katta 150 metrekarelik alanda yer almaktadır. Aynı anda 60 okuyucuya oturarak çalışma olanağı veren bir ortam sağlanmıştır.

Drama Sınıfı


Drama çalışmaları; iletişim kurma, iletişimi geliştirme, hayal gücünü geliştirme, eleştiri – özeleştiri yapabilme, kendini keşfetme ve özgürce ifade edebilme, düzgün ve anlaşılır konuşabilmenin yanı sıra bireysel ve grup uyum – güveni oluşturmayı amaçlar.

Müzik


Müzik çalışmaları, iki ayrı müzik atölyesinde yapılmaktadır. Bu atölyelerde iki elektrikli ve iki duvar piyanosu, org, çeşitli ritim ve Orff çalgıları ile elektronik müzik tahtası bulunmaktadır. 1., 2., 3. sınıflar bir atölyeyi kullanmakta 4., 5., 6., 7., 8. sınıflar ise keman dersliği, gitar, flüt dersliği ve bando dersliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca anasınıfı çalışmalarını yapmak için Orff dersliği bulunmaktadır.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak yabancı dil alanında amacımız; öğrencilerimizin dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ulusal ve uluslararası platformlarda özgüven içinde ifade edebilmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda hazırlanan özgün ve zengin ders içeriklerimizi uluslararası müfredatlar, öğrenci değişim programları, akademik ve sosyal projeler, Model Birleşmiş Milletler faaliyetleri ve yurtdışı gezileri ile desteklemekteyiz.

CAMBRIDGE ULUSLARARASI ORTAÖĞRETİM GENEL SERTİFİKA PROGRAMI (IGCSE)

Uluslararası Cambridge Okulu olarak liselerimiz 9. ve 10. sınıflarda uyguladığımız “IGCSE Programı” dünya çapında lise seviyesinde uygulanan ve dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul gören akademik bir yeterlilik programıdır. Cambridge IGCSE, 14-16 yaş aralığındaki lise öğrencilerine yöneliktir ve öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorgulama ve problem çözme gibi alanlardaki becerilerini geliştirir. Hızla değişen günümüz dünyasında kendine güvenen, yenilikçi, sorumluluk sahibi, donanımlı ve başarıya odaklı öğrenciler yetiştirir.

 1. sınıfta haftalık sekiz saatlik İngilizce dersi ile programa başlayan öğrencilerimiz, iki sene boyunca IGCSE müfredatına uygun, uluslararası düzeyde materyal ve içeriklerle oluşturulmuş bir programa tabi tutulurlar. Öğrencilerin, kendilerini her bir yabancı dil beceri düzeyinde uluslararası platformda görebilmesi ve eksik olan yönlerinin geliştirilebilmesi amacıyla belirli aralıklarla IGCSE deneme sınavları uygulanır, bireysel raporlar ve geri bildirimler verilir. 10. sınıfın sonunda, programı tamamlayan öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi Değerlendirme Bölümü tarafından hazırlanan sınavlara girerler. Sınavlar, tüm okullara gönderilen kriterlere uygun düzenlenmiş sınav ortamında gerçekleşir. Başarılı olan öğrencilerimiz okulumuzda düzenlenen törenle IGCSE Sertifikalarını alırlar.

YABANCI DİL ALANI

 1. sınıflarımızda yabancı dil alanını seçen öğrencilerimizin haftalık İngilizce ders saati 26 saattir. Derslerle birlikte öğrencilerimiz, periyodik okul içi ve ülke geneli deneme sınavları ile YDT(ÖSYM Yabancı Dil Testi ) programına hazırlanırlar. Diğer öğrencilerimize ise yurtiçi üniversitelerde hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak ve yurtdışı üniversitelere geçiş imkânı sunmak amacıyla TOEFL ve IELTS gibi sınavlara yönelik çalışmalar yapılır.

İngilizcenin yanı sıra 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar haftada 2 saat ikinci yabancı dil (İspanyolca, Almanca) eğitimi alan öğrencilerimiz, en az 2 yabancı dilde kendilerini ifade edebilirler.

Görsel Sanatlar


Görsel sanatlar çalışmalarının yapıldığı atölyelerden biri sanatsal yaratıcılık diğer ikisi ise ilköğretim birinci ve ikinci kademe için hazırlanmıştır.Atölyelerin ve koridorların duvar panolarında; alanındaki ustalar ve öğrencilerimizin özgün tasarımlarından oluşan sergi sürekli devinim halinde olup, yerini yeni işlere bırakmaktadır.

Anasınıfında, sınıf öğretmenlerinin yanı sıra, branş öğretmenlerince yürütülen görsel sanatlar derslerine ilişkin resim, seramik ve tasarım örnekleri, anasınıfı atölyesinde ve koridor duvarlarında sergilenmektedir.

Derslerde öğrencilerimiz, yöresel, ulusal, evrensel boyutta sanatı tanırken, kendisini de görsel yolla ifade edebilme ve görsel sanatlar kültürü edinimlerine de kavuşacaklardır.
Kendilerini katıldıkları ulusal ve uluslar arası yarışmalarda deneme şansı bulabilen öğrencilerimiz, okulumuza kazandırdıkları ödüllerle Başkentli olmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar.

Teknoloji – Tasarım


Teknoloji – tasarım atölyesinde yapılan çalışmalar esnasında öğrencilerimiz, hayallerini ve yaratıcılıklarını gerçekleştirmeye çalışırken değişik malzemeleri de tanıma fırsatı yakalamaktadırlar.

Teknoloji ve Tasarım Dersinin vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Beden Eğitimi ve Spor


Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız, Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. Sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır.

Okulumuzda beden eğitimi, yaşa uygun kas ve sosyal gelişimi güçlendirilmiş bireyler yaratma esasına dayanır. Her sınıf için belirlenen özel esaslar çerçevesinde oluşturulan yıllık planlamalara göre dersler işlenir. Her öğrencimizin spor yapmayı alışkanlık haline getirmesi ve tüm spor dallarını uygulayabilecek ve teorik bilgisine sahip bir alt yapı kazanması amaçlarımızdandır.

Sınıflarda haftada iki ders saati verilen Beden Eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği branşlarda seçmeli spor derslerinin yanı sıra, hafta sonu kurslarıda düzenlenir. Özel yeteneği olan öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından okul takımlarına seçilir.

Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Orkestrası


Eray ÇAKIR yönetimindeki Nefesli ve Vurmalı Çalgılar orkestrası sekiz yıldır okulumuzda faaliyet göstermektedir. İlköğretim 1.kademesinin üç yıllık formal eğitimi sonucunda, müziksel sezgisi ve gelişimi, müziğe olan duyarlılığı yüksek olan öğrenciler, burada daha özel ve disiplinli müzik çalışmaları yapma olanağını bulmaktadırlar.

Satranç


Günlük hayatın gerçeklerinden ortaya çıkan zihinsel bir spor olan satranç, çocuğu hayata hazırlamada ve hayatla bağ kurmasında son derece kullanışlı bir araçtır. Vasikov “Satranç büyük hayatın küçük modelidir” diyerek satrançla gerçek hayat arasındaki benzerlikleri vurgulamıştır.

İlköğretim okullarımızda satranç eğitimindeki amacımız;

 • Çocuklarımızın hayatlarını planlayarak yaşamalarının önemini ve gerekliliğini kavratmak,
 • Kötü alışkanlıklar edinmelerinden uzak tutmak,
 • Süratli doğru ve çabuk düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirmek,
 • “Kendine güven” duygusunu aşılamak ve bunu geliştirmek,
 • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yeteneklerini açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar almalarına yardımcı olmak,
 • Dikkatlerini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırmaktır.