Eğitim Ortamımız

Bilgisayar Laboratuvarı


Okulumuzda 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Toplam 60 adet bilgisayar ağı, 24 Saat doğrudan internet bağlantısı, Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon (DataShow) ile ders ortamları yaratılmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin bilgisayarın iç aksamlarını tanımaları için elektronik parçalarının bulunduğu bir stand mevcuttur. Yapılan çalışmalar her öğrenci için açılan bir klasör içinde tutulmaktadır. İsteyen velimizin öğrencilerin ürettiklerini görme şansı vardır. Öğlen tatillerinde ve teneffüslerde bilgisayar laboratuvarında araştırma ve çalışmalarına devam edebilmektedirler.

Fen Bilimleri Laboratuvarı


Okulumuzda, Fen ve Teknoloji, Fizik- Kimya ve Biyoloji olmak üzere 3 Laboratuvar bulunmaktadır. Haftalık olarak hazırlanmış programlar doğrultusunda, bütün sınıfların laboratuvarları yeterli ve düzenli olarak kullanmaları sağlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin diledikleri zaman faydalanabilmeleri için Laboratuvar Öğretmenleri sürekli olarak rehberlik hizmeti vermektedir.

Oditoryum


Teknik Özellikler

 • 60 m2 sahne
 • 263 koltuk
 • 3 adet Projeksiyon
 • İnternet bağlantısı, video kayıt kamera
 • Yüksek performanslı ses ve ışık donanımları

Okulumuzda toplantı, konferans, konser, sinema ve tiyatro gösterilerinin yapıldığı; kulis, sahne, izleyici bölümünden oluşan ve iki adet giriş kapısı bulunan büyük bir salon mevcuttur.

Koltuklar, tüm konukların sahne ve ekranları rahatlıkla görebileceği düzende yerleştirilmiştir.

Ses ve ışık kontrolleri, kontrol odasından yapılmaktadır. Sunum sırasında sistem, kürsüden ve sahneden de kumanda edilebilmektedir.

Anaokulundan itibaren tüm öğrencilerimizin etkin bir şekilde kullandığı Oditoryum, çağdaş eğitimin tüm gereklerini yerine getiren derslik görevi de görmektedir.

Kütüphane


Kütüphanemiz; öğrencilerin yaşamları boyunca sürdürecekleri okuma, öğrenme, bilgi edinme, anlama, kütüphane kaynaklarını kullanma alışkanlığı geliştirmeleri amacıyla; İlkokul, Ortaokul, Lise ve Fen Lisesine yönelik hizmet veren merkezi bir kütüphane konumundadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp okuyucuya sunan bir birimdir.

Kütüphanemiz; E Blok zemin katta 150 metrekarelik alanda yer almaktadır. Aynı anda 60 okuyucuya oturarak çalışma olanağı veren bir ortam sağlanmıştır.

Drama Sınıfı


Drama çalışmaları; iletişim kurma, iletişimi geliştirme, hayal gücünü geliştirme, eleştiri – özeleştiri yapabilme, kendini keşfetme ve özgürce ifade edebilme, düzgün ve anlaşılır konuşabilmenin yanı sıra bireysel ve grup uyum – güveni oluşturmayı amaçlar.

Müzik


Müzik çalışmaları, iki ayrı müzik atölyesinde yapılmaktadır. Bu atölyelerde iki elektrikli ve iki duvar piyanosu, org, çeşitli ritim ve Orff çalgıları ile elektronik müzik tahtası bulunmaktadır. 1., 2., 3. sınıflar bir atölyeyi kullanmakta 4., 5., 6., 7., 8. sınıflar ise keman dersliği, gitar, flüt dersliği ve bando dersliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca anasınıfı çalışmalarını yapmak için Orff dersliği bulunmaktadır.

İngilizce


Yabancı dilde sorgulayabilen, iletişim kurabilen ve bilgisini yaşama aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Okulumuzda anaokulu 4 yaştan itibaren başlayan yabancı dil eğitimimiz, dili sevdirmek, varlığını fark ettirmek ve ileriki yıllarda alacağı İngilizce eğitimine temel oluşturmak üzere yapılandırılmıştır.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak; tüm dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, güncel sistem ve metotları uygulamayı ve öğrencilerimiz için en faydalı materyalleri sınıflarımızda etkin olarak kullanmayı amaçlıyoruz.

Bu sebeple; ‘Cambridge Uluslararası Okul’ sistemine kurum olarak geçiş yapılmış ve böylece öğrencilerimizin aldığı eğitimlerin sonucunda ömür boyu geçerliliği olan diploma almaları sağlanmıştır. Okulumuz, ilkokulda uluslararası programı başlatan Türkiye’deki ilk özel okul olma farklılığına sahiptir.

Cambridge Uluslararası Programının ölçme ve değerlendirilmesi iki türlü yapılmaktadır. İlki ‘Progression’ test adı verilen ara değerlendirmeler, ikincisi müfredatı tamamlayan öğrenciler için ‘Checkpoint’ adı verilen diploma sınavıdır. Diploma sınavları; Cambridge/İngiltere sınav merkezinden gönderilir, okulumuzda uygulandıktan sonra değerlendirme için Cambridge/İngiltire’ye geri gönderilir. Yapılan değerlendirmeler okuma, yazma ve dinleme becerilerini kapsamaktadır. Değerlendirme sonucu her öğrenci için ayrı ayrı rapor olarak gelir ve uluslararası diploma niteliği taşır.

Programa geçiş amacımız; her öğrencinin kendine olan güvenini beslemek, ihtiyacına yönelik eğitim desteği vermek, öğrenme ve yaratıcı olma tutkusu aşılamak, güncel konularda merak ve araştırma duygularını cesaretlendirmektir. Böylece daha iyi bir gelecek için dünyamızı şekillendirmelerine yardımcı olmaktır. Bu anlamda, İngilizce dilinde geniş bir yelpaze sunmakta ve disiplinler arası yabancı dil kullanımına imkan verilmektedir.

‘Cambridge Uluslararası Program’ ile hedeflediğimiz başarı sonrasında, öğrencilerimize Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada ve ötesinde dünyanın en iyi üniversitelerine kapı açılmaktadır.

Ayrıca 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz kendilerine sunulan İspanyolca ve Almanca dillerinden birini seçmektedir. Haftada 2 saat olarak işlenen bu derslerde öğrenciler, ilk yıldan başlamak üzere seçtikleri 2. dilde iletişim kurma becerilerini A2 düzeyine kadar çıkarabilecek şekilde eğitim almaktadır.

Görsel Sanatlar


Görsel sanatlar çalışmalarının yapıldığı atölyelerden biri sanatsal yaratıcılık diğer ikisi ise ilköğretim birinci ve ikinci kademe için hazırlanmıştır.Atölyelerin ve koridorların duvar panolarında; alanındaki ustalar ve öğrencilerimizin özgün tasarımlarından oluşan sergi sürekli devinim halinde olup, yerini yeni işlere bırakmaktadır.

Anasınıfında, sınıf öğretmenlerinin yanı sıra, branş öğretmenlerince yürütülen görsel sanatlar derslerine ilişkin resim, seramik ve tasarım örnekleri, anasınıfı atölyesinde ve koridor duvarlarında sergilenmektedir.

Derslerde öğrencilerimiz, yöresel, ulusal, evrensel boyutta sanatı tanırken, kendisini de görsel yolla ifade edebilme ve görsel sanatlar kültürü edinimlerine de kavuşacaklardır.
Kendilerini katıldıkları ulusal ve uluslar arası yarışmalarda deneme şansı bulabilen öğrencilerimiz, okulumuza kazandırdıkları ödüllerle Başkentli olmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar.

Teknoloji – Tasarım


Teknoloji – tasarım atölyesinde yapılan çalışmalar esnasında öğrencilerimiz, hayallerini ve yaratıcılıklarını gerçekleştirmeye çalışırken değişik malzemeleri de tanıma fırsatı yakalamaktadırlar.

Teknoloji ve Tasarım Dersinin vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Beden Eğitimi ve Spor


Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız, Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. Sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır.

Okulumuzda beden eğitimi, yaşa uygun kas ve sosyal gelişimi güçlendirilmiş bireyler yaratma esasına dayanır. Her sınıf için belirlenen özel esaslar çerçevesinde oluşturulan yıllık planlamalara göre dersler işlenir. Her öğrencimizin spor yapmayı alışkanlık haline getirmesi ve tüm spor dallarını uygulayabilecek ve teorik bilgisine sahip bir alt yapı kazanması amaçlarımızdandır.

Sınıflarda haftada iki ders saati verilen Beden Eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği branşlarda seçmeli spor derslerinin yanı sıra, hafta sonu kurslarıda düzenlenir. Özel yeteneği olan öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından okul takımlarına seçilir.

Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Orkestrası


Eray ÇAKIR yönetimindeki Nefesli ve Vurmalı Çalgılar orkestrası sekiz yıldır okulumuzda faaliyet göstermektedir. İlköğretim 1.kademesinin üç yıllık formal eğitimi sonucunda, müziksel sezgisi ve gelişimi, müziğe olan duyarlılığı yüksek olan öğrenciler, burada daha özel ve disiplinli müzik çalışmaları yapma olanağını bulmaktadırlar.

Satranç


Günlük hayatın gerçeklerinden ortaya çıkan zihinsel bir spor olan satranç, çocuğu hayata hazırlamada ve hayatla bağ kurmasında son derece kullanışlı bir araçtır. Vasikov “Satranç büyük hayatın küçük modelidir” diyerek satrançla gerçek hayat arasındaki benzerlikleri vurgulamıştır.

İlköğretim okullarımızda satranç eğitimindeki amacımız;

 • Çocuklarımızın hayatlarını planlayarak yaşamalarının önemini ve gerekliliğini kavratmak,
 • Kötü alışkanlıklar edinmelerinden uzak tutmak,
 • Süratli doğru ve çabuk düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirmek,
 • “Kendine güven” duygusunu aşılamak ve bunu geliştirmek,
 • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yeteneklerini açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar almalarına yardımcı olmak,
 • Dikkatlerini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırmaktır.