Seçmeli Derslerimiz

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okullarında seçmeli dersler, öğretim programının yanı sıra öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak belirlenmektedir.  Bireysel farklılıkların çok daha önem kazandığı günümüzde “Seçmeli Ders” uygulamasının amacı,  öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin yaratıcılıklarıyla biçimlendirilmesine zemin hazırlamaktır. Gelişmiş ülkelerde yaygın görülen söz konusu uygulama, aynı zamanda eğitimde bireyselliği ön plana çıkarması bakımından da önem kazanmaktadır.

Kurum olarak amacımız, öğrencilerimizin hayata olumlu bakan, işbirliği ve takım çalışmasına açık, duyarlı, sorumluluk almaya hazır, en önemlisi de yeteneklerinin farkında olan ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.