Program Geliştirme Birimi

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Program Geliştirme Birimi, değişmekte ve gelişmekte olan eğitim bilimi içinde yer alan ilkeler ışığında; yeni öğretim yaklaşımlarının, yöntem ve tekniklerinin eğitim programlarına uygulanarak öğretim etkinliğinin geliştirilmesini, öğrenci başarısının artırılmasını ve yeni öğretim materyallerinin geliştirilip kullanılmasını amaçlamaktadır.

Program Geliştirme Birimi,

  • Eğitim bilimindeki gelişmeleri takip ederek gereksinim duyulan konularda hizmet içi eğitimler düzenleyip (seminerler, atölye çalışmaları vb.) öğretmenlere bilgilendirmelerde bulunur.
  • Öğretim programlarını inceleyerek gereksinim duyulduğunda program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapar.
  • Yenilenen öğretim programlarını öğretmenlere tanıtır ve programlara paralel olarak öğretmenlerin sınıf içi ve dışı etkinlikler tasarlamalarına yardımcı olur.
  • Öğretmenlerle işbirliği içerisinde öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmak üzere etkinlik, çalışma yaprağı, materyal vb. tasarlar.
  • Yıllık planların hazırlanmasında öğretmenlere yardımcı olur ve rehberlik eder.
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeler planlar, yürütür ve değerlendirir.
  • Programların uygulanmasında ortaya çıkan problemleri belirleyerek bunları ilgililerle paylaşır.
  • Eğitim, öğretim ve okul ile ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaları (seminer, kongre, bildiri vb.) izleyerek bu çalışmalardan öğretmen ve öğrencilerin yararlanmalarını sağlar. Elde edilen bilgileri okulumuzda yürütülen çalışmalara aktarır.

Birim Çalışanları


Birim Sorumlusu:
Aslı UYSAL ÇİFÇİ

Eposta: auysal@ayseabla.k12.tr
Tel: 285 58 00 / 1410