Kalite Çalışmalarımız

KALİTEYİ YAŞAM BİÇİMİ SEÇTİK

Düzenli ve kurumsallaşmış bir iş anlayışı ile teknolojik yenilik ve gelişmeleri izleyen, güncel bilgilerle donatılmış, geleneksel değerlere saygılı, düşünce ve davranışlarıyla uygar kişilikli, mutlu, özgüveni gelişmiş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişileri topluma kazandırmak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek her zaman tercih edilen bir kurum olmak hedeflerimiz arasındadır.

Kurumumuz; kurulduğu andan itibaren hedeflediği nitelikli eğitim sürecini, 1996 yılında aldığı TSE-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ile kalıcı kılmıştır. Kalite çalışmalarımızı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile birlikte yürütmekteyiz.

KALİTE BELGELERİMİZ

TSE ile yürütülen kalite çalışmaları:

  • 1996 yılında TS-EN-ISO 9001 Kalite Güvence Sistem Belgesi
  • Ocak 2004 yılında TS – EN – ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
  • Şubat 2010 yılında TS – EN – ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
  • Haziran 2018 yılında TS – EN – ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

KalDer ile yürütülen kalite çalışmaları:

  • Kasım 2011 – Mükemmellikte Kararlılık Belgesi
  • Kasım 2017 – Mükemmellikte Yetkinlik (Üç Yıldız) Belgesi ödülü kazanılmıştır.

Söz konusu belgeler, verdiğimiz hizmetin uluslararası normlara uygunluğunun, tasarım ve geliştirme faaliyetleri ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirdiğimizin ve nitelikli bir eğitim uyguladığımızın kanıtıdır.

Kurumumuz bundan böyle, mükemmellik yolculuğunda en iyiye ulaşmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek; sektöründe öncü ve örnek olma misyonunu daha büyük ödüller alarak yerine getirmeye devam edecektir.

20. ULUSAL KALİTE KONGRESİ’NDE “MÜKEMMELİKTE KARARLILIK BELGESİ”, 26. ULUSAL KALİTE KONGRESİ’ NDE “MÜKEMMELİKTE YETKİNLİK BELGESİ” ALDIK. GURURLUYUZ.

Mükemmellikte Kararlılık Belgesi

Kurumumuz, 12 Ocak 2011 tarihinde “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi”ni imzalayarak, mükemmelliğin temel kavramlarını özümseme ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduğunu, sürekli iyileştirme ve özdeğerlendirmeyi gelişimin temel parçası olarak benimsediğini göstermiştir.

14 Kasım 2011 Pazartesi günü, Türkiye Kalite Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumumuz, “Ulusal Kalite Hareketi” yolculuğunda “Mükemmellikte Kararlılık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Bu belge, mükemmellik modelinin Kurumumuzda tam anlamıyla benimsenerek kurum kültürünün ayrılmaz parçası haline gelmesi ve başarının sürdürülebilir kılınması açısından önemli bir aşamadır. Ayrıca kalite yolculuğunda gösterdiğimiz kararlılığın da bir ifadesidir.

Mükemmellikte Yetkinlik Üç Yıldız Belgesi

30 Ekim, 01 ve 02 Kasım 2017 tarihlerinde, Türkiye Kalite Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumumuz mükemmellik yolculuğumuzu taçlandıran “Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız” belgesini almaya hak kazanmıştır.

Bu belge, 21-22 Kasım 2017 tarihlerinde, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen, “Dönüşüme Liderlik” ana temasıyla düzenlenen 26. Kalite Kongresi ödül töreninde Genel Müdürümüz Sayın Hilal Erdinç’e takdim edilmiştir.

Kurumumuz bundan böyle, mükemmellik yolculuğunda en iyiye ulaşmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek ve kendini sürekli iyileştirme gayreti içerisinde olacaktır.

KALİTE KURULU

Yönetim Temsilcisi:
Hilal ERDİNÇ

Kalite Eğitim Sorumlusu:
Melda YENERİM