Yönetim Kadromuz

Anaokulu Müdürü

Melda YENERİM

Melda Yenerim, 1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü lisans 1988 ve yüksek lisans 1999 yılı mezunudur. Mesleğine psikolojik danışman olarak özel bir okulda başladı. MEB’e bağlı okullarda rehber öğretmen, Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde şube müdür vekili olarak çalıştı.1999 yılı sonrası TED Ankara Koleji’nde uzman ve özel okullarda Anaokulu Müdürü olarak görev yaptı . 2015 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anaokulu Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Birçok kongrede bildiri sunumu yapan ve öğretmen, veli eğitimleri veren YENERİM aynı zamanda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesi ve Okuma Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Anaokulu Müdür Yardımcısı

Gülşah KALIN