Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla

Okulları olarak, ilke edindiğimiz ve

içselleştirdiğimiz değerler; önder ve

öncü bir Kurum olmamızda bize

rehberlik etmekte, çağdaş ve dinamik

yapımıza güç katmaktadır.

Değerli Ziyaretçiler,

Sevgili Ayşeablalılar,

1946 yılında kurulan, başarı ve gurur dolu yarım asrı geride bırakan Kurumumuz; Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığı, köklü kültürü, sağlam yapısı; deneyimli, alanında yetkin öğretim kadrosu, kurumsallaşmış kimliği ile örnek bir kurum olma özelliğini yıllardan beri sürdürmektedir.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak, ilke edindiğimiz ve içselleştirdiğimiz değerler; önder ve öncü bir Kurum olmamızda bize rehberlik etmekte, çağdaş ve dinamik yapımıza güç katmaktadır.

Akılcılık temeline dayanan, sistemli, yenilikçi ve kalite odaklı eğitim sistemimiz ile yetiştirilen çocuklarımız; yaratıcılığa açık, var olanı sorgulayan, araştırmacı, çevresine duyarlı, girişimci, mutlu ve onurlu bireyler olarak yetiştirilmekte, küçük yaşlardan itibaren bilim ve sanatla tanıştırılmaktadır.

Öğrencilerimizi belki de hayal edemeyeceğimiz farklı meslekler için eğitirken; onlara ilham vermek ve ufuklarını genişletmek adına kendimizi sürekli yeniliyor, duyarlı bir profesyonellikle Kurumumuzu geliştiriyoruz.

Okul olarak çok önem verdiğimiz yabancı dil eğitimimizde; öğrencilerimizin çağdaş dünya ile iletişim kurabilmelerini sağlamak, dili etkin olarak kullanacakları ortamları hazırlamak ve öğrenmeyi kalıcı kılmak esas alınmaktadır.

Amacımız; temel bilimler, anadil, yabancı dil öğretimi, spor ve sanat çalışmaları ile bireyin gelişimini en üst düzeye çıkarmaktır.

Kurumumuz; öğrencisi, öğretmeni, velileri, mensup ve mezunları ile her geçen gün daha da genişleyen, birbirine güçlü bağlarla kenetlenmiş büyük bir ailedir. Geldiği noktada ve fark yaratmasında en büyük gücü mezunlarından, mensuplarından ve onların başarılarından almaktadır.

Ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu güvenle yerine getiriyor, Ayşeablalı olmaktan gurur duyan binlerce öğrencimiz ve bize katılacak olan yepyeni yüreklerle, dün olduğu gibi bundan sonra da başarıdan başarıya koşacağımıza gönülden inanıyoruz.

Saygılarımla,

Hilal ERDİNÇ
Genel Müdür
Kurucu Temsilcisi

ÖZ GEÇMİŞİ