Değerlerimiz

Kurumumuzda;

 • Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak,
 • Kurum kültürünü benimsemek ve yaşatmak,
 • Bilimin ışığında gelişime ve değişime açık olmak,
 • Yabancı dil eğitimini, “Avrupa Ortak Dil Kriterleri”ne uygun düzeyde gerçekleştirmek,
 • Akademik, sosyo-kültürel ve kişisel gelişimi önemsemek ve desteklemek,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
 • Yaratıcı ve özgür düşünceyi desteklemek,
 • İletişimde saygı, güven ve hoşgörüyü temel almak,
 • “Ben” değil “Biz” bilincini özümsemek,
 • Sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olmak,
 • Toplumsal konulara duyarlı olmak,
 • Doğayı koruma ve yaşatma bilincine sahip olmak esastır.