PDR Çalışmalarımız

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA OKULLARI

PDR BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okullarında rehberlik programı; öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Rehberlik çalışmaları gelişimsel, önleyici, eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik alanlarında yürütülmektedir. Amaç çocuğun kendini tanıması, kabul etmesi ve geliştirmesidir.

Okulumuzda anasınıfından lise son sınıfa kadar öğrenci gelişimi sistematik bir şekilde izlenir; elde edilen bilgiler ilgili birimlere aktarılır. Bu çalışmalar okul rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri işbirliğinde koordineli bir şekilde yürütülür.

Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” anlayışı yaklaşımda PDR hizmetlerine tüm çocukların gereksinimi vardır. Öğretmenler ve danışmanlar sürece birlikte katkı sağlar.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

  • Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Öğrencilerle birlikte sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinlikler yoluyla, öğrencinin psiko-sosyal gelişimi hakkında nitelikli ve gerçekçi bilgilere sahip olma fırsatı yakalanır. Sınıf öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirilen bu çalışmalar sonrasında öğrencilerle ilgili bilgiler, branş öğretmenleriyle paylaşılır.

Uygulanan gelişim ve tanıma testleri ile öğrencinin gelişim düzeyi, kişilik özellikleri ve aile ilişkileri hakkında bilgiler elde edilir.

  • Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak sorumluluk alma, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları ile test tekniklerini geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır. Öğrencileri sınavlara hazırlık sürecinde desteklemek amacıyla sınav kaygısı ile ilgili çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için hedeflerini belirleme konusunda onlara destek verilir.

  • Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi

Yetenekler değişebilir ve gelişebilir” anlayışıyla hareket edilerek öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenir.

Çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamaları ve sürece dahil olan tüm öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonunda öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir; sonuçlar veli, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır. Uygulanan test ve envanter sonuçlarına göre yönlendirme çalışmaları yapılır.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sistemli ve planlı yürütülen görüşmelerle tüm öğrencilerin gelişimleri yakından izlenir. Öğretmenlerle ortaklaşa alınan kararlar yoluyla öğrencinin her alandaki gelişiminin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca çeşitli konularda öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve paylaşım toplantıları yapılmaktadır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

  • Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler düzenlenir.

  • Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda seminerler düzenlenir. Çalışmalar PDR Birimi ve Program Geliştirme Birimi işbirliği ile yürütülür.


OKUL GENELİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

PDR Birimimiz, öğrenci kayıt kabul sürecinde, aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde sürece yakından destek olur.