Branş Derslerimiz

İNGİLİZCE


Okul öncesi İngilizce dersinde amacımız yabancı bir dil öğrenmeye en açık oldukları dönemde öğrencilerimizin ana dilleri dışında farklı dillerde de iletişim kurulabileceğini göstermektir. Çocuklar kolay ve eğlenceli bir şekilde, farkında olmadan, oyunlarla, şarkılarla, resimlerle öğrenme potansiyellerinin en yüksek olduğu dönemde İngilizceyi öğrenirler.

DRAMA


Oyun çocuğun temel işidir. Drama ise, oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır. Çocuğun dramada oyunla öğrendiklerini yaşamında bilgiye dönüştürmesi esastır. Anasınıfından liseye kadar tüm sınıflarımızda yapılan drama çalışmalarında amacımız; programın öngördüğü gibi hedeflere ulaşma noktasında eğitim ortamları oluşturmaktır.

RİTİM – DANS VE BALE


Ritim Eğitimi ve Dans derslerinde hedefimiz; çocuklara ritim duygusunu kazandırmak, küçük ve büyük kas gelişimlerini desteklemek, vücut koordinasyonunu geliştirmektir.  Öğrencilerin ritim duygusu kazanması, dans ve hareket eğitimi alması, ritim eşliğinde öğrenilen hareketlerin birleştirilmesi ve bu doğrultuda öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca seçmeli “Bale” dersi ile çocukları küçük yaşta baleyle tanıştırıp, bu sanatı sevdirmeye çalışmak hedeflenmektedir.

MÜZİK


Müzik eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmaktır çünkü müziği seven insanı sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Müzik eğitiminin basamakları; dinleme, söyleme, çalma ve yaratmadır. Çocukların sesi, kulağı ve zevki eğitilirken; motor becerileri, bilişsel ve duyuşsal becerileri de gelişmektedir. Aynı zamanda çocukların sosyal becerileri ve kendilerine duydukları güven de olumlu olarak değişir. Anasınıflarımızda çocuklarımıza tüm bu beceriler şarkılı oyunlar ile kazandırılmaya çalışılırken müzik eğitimine de temel bir başlangıç yapılmaktadır.

SATRANÇ


Satranç hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir zekâ sporudur. Satranç bir tür yaşam, yaşam bir tür satrançtır. Yaşamda da satranç oyununda da esas olan mücadeledir. Satranç bir mücadele yönetimidir. Yönetim becerisidir. Yönetim sanatıdır. Hatta bazen kriz yönetimidir. Çocukların zihinsel gelişimi düşünüldüğünde, satranca erken yaşta başlamanın önemi açıktır. Bu nedenle anasınıflarımızda başlayan satranç eğitimindeki amacımız; satranç figürlerinin ve satranç temasının çocuk gözündeki cazibesinden de yararlanarak, öğrencimizi satranç ile tanıştırmaktır. Satrancı bir araç olarak kullanıp, hayata yönelik mesajlarımızı satranç modeli üzerinden verebilmektir. Oyun anlayışı içinde başlayan eğitim, verilenler alındıkça, yenilerinin verilmesiyle devam eder.

GÖRSEL SANATLAR VE SERAMİK


Çocuğun olduğu her mekânda bir yaratı söz konusudur. Çocuklarımız birer kâşif gibidir. Sanat ise hazine. Merak ve ilgileri sonucu sanat eğitimcilerinin yönlendirmeleriyle, özgür bırakılarak hazineyi keşfe çıkarlar. Çıkan ürün tam eşsiz bir sanat eseridir. Anasınıflarımızda beyin-el-göz koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olabilmek adına çocuklarımıza bol malzeme verip kendilerini özgürce ifade edebilmeleri sağlanır. Pastel boya, kurukalem, guaj boya, suluboya teknikleri ile hayal dünyalarını sınırsızca kullanacakları ortamı sağlayarak, gelişim süreçlerine destek olunur.

ORFF


Çocuklar yaşamı oyun iç güdüsüyle algılar. Orff Öğretisi’ nde yapılan tüm çalışmalar ve uygulamalar da oyun içinde verilmektedir. Çocuklarımızın müzik yapma, dans etme, doğaçlama yapma ve yaratıcı düşünme yetenekleri temel ritim çalışmaları, drama, farklı ülkelere ait müzikli danslar ve orff çalgıları (ksilofon, metalofon, zil, çelik üçgen, bongo, cajon, davul, tef, kastanyet, marakas, metal ve tahta agago, ritim çubukları, zilli ve çıngıraklı çalgılar, guiro) ile oyun oynarken, farkında olmadan gelişir.

BEDEN EĞİTİMİ


Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız, Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar.

Sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. Okulumuz anasınıfında beden eğitimi, temel motor gelişimi ve sosyal gelişimi güçlendirilmiş bireyler yaratma esasına dayanır. Oluşturulan yıllık planlamalara göre dersler işlenir. Her öğrencimizin spor yapmayı alışkanlık haline getirmesi amaçlarımızdandır.