18 Ocak 2023 Çarşamba günü okulumuzda, 5. sınıf velilerimize,   Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Turan TEMUR tarafından  “Masal Kahramanlarından Gerçek Kahramanlara: Okuma Becerisinin Gelişmesinde Ailenin Rolü” konulu bir paylaşım yapıldı.

Öğrencilerimizin okuma becerilerinin geliştirilmesine ilişkin okulumuzda yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalar velilerimize aktarıldı. Paylaşımda ayrıca okuma becerisinin ne olduğu, okumanın katmanları, anne-babalar olarak çocuklarının okuma becerisinin gelişimine katkı sağlamak için neler yapabilecekleri gibi konular üzerinde duruldu. Çocukların ilk rol modeli olan ebeveynlerin okumaya özendirici tutumlar içinde olmaları; uygun kitap, dergi, gazete gibi yayınların birlikte okunup değerlendirilmesi vurgulandı. Örnek bir metin üzerinden uygulama yapılarak metne ilişkin sorular velilerimizle birlikte cevaplandırıldı.

Değerli hocamız Doç. Dr. Sayın Turan Temur’a ve değerli velilerimize teşekkür ederiz.