Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak,  PCE Turkey ile karşılıklı iş birliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunmak üzere protokol imzaladık.

Protokol ile; Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerimizin okul içinde öğrendikleri kazanımları uluslararası programlarda kullanarak:

  • Ülkemizin kültürünü ve zenginliklerini diğer ülkelere tanıtması,
  • Bu tanıtımı sağlamak için ülkemize ait tarih, coğrafya, müzik ve sanat alanlarında araştırma yapması ve sunum yeteneklerini geliştirmesi,
  • Globalleşen dünyamızın akademik, teknolojik ve bilimsel gelişmelerini yurtdışında deneyimlemeleri,
  • Okulumuz Lise öğrencileri için dönem ve yıllık olarak “Kanada, İsviçre, Amerika, İngiltere, İtalya ve Fransa”da eğitim alma olanaklarının sağlanması,
  • Yönetici ve öğretmenler arasındaki profesyonel iş birliği, yerinde gözlemleme,
  • Eğitimde iyi örnekler oluşturması

amaçlanmaktadır.