Okulumuz öğretmenleri, dünyadaki seçkin oyunlaştırma uzmanlarının yer aldığı GamFed Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Türkiye Temsilcisi, Eğitimci Yazar Sayın Ercan Altuğ YILMAZ ile 02 Mart 2021 Salı günü saat 17.30’da zoom platformunda buluştular. “Oyunların Gücü Adına” başlıklı hizmet içi eğitim programına, Anaokulundan Liseye kadar tüm öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve eğitim uzmanlarımız katıldılar.

Matematik Mühendisi olan uzman konuğumuz sunumuna, “Oyunlaştırma ve Oyun Tasarımı” konusunda, oyun temelli öğretimin psikolojik ve teorik alt yapısı hakkında genel bilgi vererek başladı. Oyun ve oyunlaştırma arasındaki bağlantıyı şematik tablolarla zenginleştiren uzmanımız; oyunları oluşturan elementleri, mekanikleri, dinamikleri ve bileşenleri listeleme, oyunlaştırma tasarımı yapma, eğitim öğretimde oyunlaştırma ortamları, oyun temelli öğrenmeye dayalı öğretim planları oluşturma ile ilgili görsellerle eğitimin içeriğini daha da zenginleştirildi.

Konu ile ilgili öğretmen görüşlerine de yer verilen programda kendisiyle ve grup içinde yarış ile öğrencinin oyuncu yolculuğunun başladığı; bir gruba dahil olma, sosyal etkileşim, iş birliği, kendini değerli hissetme, başarma, güçlenme, yardımlaşma, üretme gibi kazanımları içselleştirdiği görüşünde birleşildi. Her derste ve her alanda uygulanabilen oyunlaştırmanın, oyun dışındaki alanlarda da motivasyonu artırmaya ve problem çözmeye özendirme için kullanılmasının önemi vurgulandı.

Değerli konuğumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.