EKO OKUL

          Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları; köklü ve yenilikçi kültürüyle sorunun değil çözümün bir parçası olan, toplumsal konulara duyarlı, doğayı koruma ve yaşatma bilincine sahip nesiller yetiştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda okulumuz; 2004 yılından bu yana Eko-Okullar bayrağını gururlar taşımakta ve sürdürülebilirlik bilincini nesilden nesile aktarmaktadır.

          Eko-Okullar Programı, okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Program, dünyada 70 ülkede ve yaklaşık 56000 okulda uygulanmaktadır. Ülkemizde ise 1995 yılından itibaren TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından organize edilmektedir.

           Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program kapsamında yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliği de taşımaktadır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir “eko-etikettir”. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır, bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar Programı çalışmalarında öğretim programlarında verilen çevreye yönelik bilgilerden yola çıkarak ama programa bağlı kalmaksızın çevre bilincinin gelişmesine yönelik, okulda ve okul dışında yapılan etkinlikler vardır.

          Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları;  “İlkokul” ve “Ortaokul” olarak 2004–2005 eğitim-öğretim yılında TÜRÇEV’e başvurmuş ve başvurusu kabul edilerek kayıt işlemi yapılmıştır.

Okulumuz, o günden bu yana tüm düzeylerde;

 • “ÇÖP VE ATIK”(2004-2006)
 • “SU” “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”(2008-2006)
 • “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ” (2008-2010)
 • “TEKNOLOJİNİN EKOLOJİYE BİR ÖZÜR BORCU VAR” (2010-2012)
 • “SAĞLIKLI YAŞAM “ (2012-2014)
 •  “ ENERJİ” (2014-2016)
 • “BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK” (2016-2018) konuları çalışılmıştır.

 2018 yılından itibaren ise,

 • İLKOKUL – “ SU” (2018-2020)
 • İLKOKUL“SAĞLIKLI YAŞAM- TEMZLİK VE HİJYEN” (2020-2022)
 • ORTAOKUL -“TÜKETİM ALIŞKANLIKLARIMIZ”  (2018-2020)
 • ORTAOKUL “SAĞLIKLI YAŞAM- TEMZLİK VE HİJYEN”  (2020-2022)

temalarını işlemiştir.

          Bu yıl okulumuz Haziran’da tekrar Yeşil Bayrak denetlemesine girecek ve 9. Yeşil Bayrak ödülünü alarak bahçemizde dalgalandırmaya hak kazanacaktır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve okul personelimiz eko-okullar programının faal üyeleridir.

          Sürdürülebilirliğe, tüm canlılara ve yaşama verdiğimiz değeri koruma yolculuğumuzda bize destek olan tüm velilerimize teşekkür ederiz.

Başkent Üniversitesi
Özel Ayşeabla Okulları
Eko Okullar Komite ve Okul Timi Üyeleri