Eko Okul

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Program uluslararası nitelikte olup, dünyada 47 ülkede ve yaklaşık 7040 ilköğretim okulunda uygulanmaktadır. Eko Okullar Programı Uluslararası boyutta Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı; ülkemizde ise 1995 yılından itibaren TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından organize edilmektedir.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program kapsamında yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir “eko-etikettir”. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır, bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi hedeflenir. Eko-Okullar Programı çalışmalarında öğretim programlarında verilen çevreye yönelik bilgilerden yola çıkarak ama programa bağlı kalmaksızın çevre bilincinin gelişmesine yönelik, okulda ve okul dışında etkinlikler yapılır.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İlköğretim Okulu olarak okulumuz Eko – Okul Programını uygulamak üzere 2004–2005 eğitim-öğretim yılında TÜRÇEV’e başvurmuş ve başvurusu 29.04.2005 tarihi itibariyle kabul edilerek kayıt işlemi yapılmıştır.

Okulumuz, o günden bu yana

  • “ÇÖP VE ATIK”
  • “SU” “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”
  • “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”
  • “TEKNOLOJİNİN EKOLOJİYE BİR ÖZÜR BORCU VAR”
  • “SAĞLIKLI YAŞAM “

temalarını işlenmiş ve okulumuz Haziran 2014 ‘de 5. Yeşil Bayrak ödülünü alarak bahçesinde dalgalandırmaya hak kazanmıştır.

2014-2016Eğitim Öğretim yılları arası çalışma konularımız ise, İlkokul için “SU”, ortaokul için ise “ ENERJİ” olarak belirlenmiştir. Bu  yıl sonunda her iki okulumuz da, tekrar  “Yeşil bayrak” için başvuruda bulunacak ve EKO- OKUL olma sorumluluğunu taşımanın gururunu yaşayacaktır.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve okul personelimiz EKO-OKULLAR PROGRAMININ faal üyeleridir.

Yaptığımız çalışmalarda bizlere katkı sağlayan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz

Başkent Üniversitesi
Özel Ayşeabla İlköğretim Okulu
Eko Okullar Komite ve Okul Timi Üyeleri