MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSINDAYDIK

23-26 Aralık 2017 tarihlerinde Galatasaray Lisesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü tarafından düzenlenen 40  okuldan 500 öğrencinin dünya sorunlarını tartışmak için bir araya geldiği “Model Birleşmiş Milletler Konferansı”na (GSLMUN) kulüp danışman öğretmenimiz Sayın Ersan MAVİLİ’nin rehberliğinde Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi’nden on dört kişilik bir grup ile katıldık.

DISEC Komitesi’nde yer alan dokuz delegemiz; “Orta Doğu’nun nükleer silahlardan arındırılması ve yasal olmayan küçük silahların ticaretinin önlenmesi” konularını tartıştılar. Arkadaşlarımızdan Ahmet ÖZDEMİR “Best Delegate” ve Göktürk SAĞIR “Outstanding Delegate” ödüllerini aldılar.

SPECPOL Komitesi’nde yer alan iki delegemiz “Barışın yeniden inşası ve sürdürülebilmesi için Birleşmiş Milletler standartlarının yenilenmesi ve Güney Çin Denizi ile ilgili deniz kanunlarının yeniden onaylanması” konularını tartıştılar. Arkadaşımız Azra Melis ATICI “ Best Delegate” ödülü aldı.

SOCHUM Komitesi’nde yer alan iki delegemiz; “Yerli halkların ekonomik haklarının geliştirilmesi ve korunması” konularına çözüm aradılar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Komitesi’nde yer alan bir delegemiz ise “Akdeniz’deki mülteci ve göçmen krizine” çözüm aradı.

Galatasaray Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansında  tüm gelişmeleri bir dünya dili olan İngilizce ile konuşan, duyan, tartışan arkadaşlarımız kendilerini en iyi şekilde ifade etmeyi başararak ödüllerle döndüler. Arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.