Okulumuz lise katında, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü “Bilim Şenliği”mizi gerçekleştirdik. Açılış kurdelesi kesildikten sonra tüm stantlar gezildi ve öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları projeler hakkında bilgiler verdi. Bilim Şenliği’nde fizik, kimya etkinlikleri, Türkçe, matematik, sosyal bilimler, biyoloji etkinlikleri, yabancı dil ve bilişim teknolojileri alanında hazırlanan projeler sunuldu.

Atatürk’ün “Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.” anlayışının temel alındığı şenliğimiz, her düzeyde lise öğrencimizin katılımı ile başladı. Proje tabanlı öğrenmeye dayalı poster çalışmaları, eğlenceli bilim etkinlikleri, “robotik kodlama” çalışmaları, öğrencilerimizin tasarladığı ders materyalleri, uygulama ve deneyler şenlik boyunca sunuldu.   “Abrakadabra deneyleri” ile bilimin günlük yaşantımızın içinde ne çok yer aldığını ve küçük ve basit dokunuşlarla neleri değiştirebileceğimiz gösterildi.  

Tanıtım ve gösterilerin ardından öğrencilerin hazırladıkları müzik etkinlikleri coşkuyla izlendi. Bilim ve eğlenceli oyunlarla ve ardından düzenlenen Geleneksel 9. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması’yla keyifli saatler geçirildi.

Öğrencilerin merak etme, sorgulama ve farklı düşünme becerilerini kazanması; bilgiyi edinmede önemli bir role sahiptir. Bu anlayışla geleneksel hale getirdiğimiz, Bilim Şenliği’mizde yeniliklerle ve yeniden buluşmanın mutluluğunu doyasıya yaşadık.