İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya devletleri, kişilere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Komisyonu tarafından kabul edildi. Ülkemizde insan hakları, Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra yapılan demokratikleşme sürecinde önem kazandı. Özellikle kadınlarımız, haklarına sahip olmak için en güçlü desteği Atatürk’ten aldı. Atatürk önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda kadın erkek eşitliği sağlandı, 05 Aralık 1934’te kadınlarımıza tanınan seçme ve seçilme hakkı ile birçok çağdaş ülkenin önüne geçildi.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak biliyoruz ki ortak değerimiz olan insan hakları, gelişmiş olmanın temel ögelerindendir. Tüm insanlar eşittir; özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir. Demokratik bir toplumda var olmak için gereken değerler, hak ve sorumluluklar vardır. Bu konuda bilgi ve becerilerimizi geliştirmek, farkındalığımızı artırmak bizim elimizdedir.

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz, 10 Aralık gününü içine alan hafta boyunca Türkçe öğretmenleriyle birlikte “görüş geliştirme” etkinliği yaptılar.  Ayrımcılık ve hak ihlali ile ilgili örnekler üzerinden farklı görüşleri savundular. Birbirlerinin görüşlerine saygı duymanın, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu özümsediler. Kendi görüşlerini savunurken, karşılarında olan grupların savunmalarına da fırsat verdiler. İsteyen öğrenciler farklı görüşlerle ilgili ikna olduklarında, o görüşü savunan gruba dahil oldular. Tüm gruplardaki öğrenciler görüşlerini, tutumlarını, konu ile ilgili bilgilerini gözden geçirdiler. Durumu farklı açılardan değerlendirseler de ortak görüşleri: “ Hiçbir koşulda şiddet savunulamaz.” oldu.

Tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutlarız.