Dünya devletleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, kişilere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda anlaştılar. 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Komisyonu tarafından “İnsan Hakları Bildirisi” yayımlandı.

Ülkemizde insan hakları, Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra yapılan demokratikleşme sürecinde önem kazandı. Atatürk önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda kadın erkek eşitliği sağlandı, 05 Aralık 1934’te kadınlarımıza tanınan seçme ve seçilme hakkı ile birçok çağdaş ülkenin önüne geçildi.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak biliyoruz ki insan hakları, gelişmiş olmanın temel değerlerindendir. Tüm insanlar eşittir; özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir. Demokratik bir toplumda var olmak için gereken değerler, hak ve sorumluluklar vardır. Bu konuda bilgi ve becerilerimizi geliştirmek, farkındalığımızı artırmak bizim elimizdedir.

Bizler de Atatürk’ün “İnsan hakları düşünce ve ifade özgürlüğüdür; onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır.” sözünden yola çıkarak konu ile ilgili farklı etkinliklere sınıflarımızda yer verdik. İnsanca yaşamanın temelinde “hak ve özgürlüklere sahip çıkmak” olduğunu bir kez daha hatırladık.