ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİMİZİN “MUN” BAŞARISI

02-05 Kasım 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü tarafından düzenlenen “Model Birleşmiş Milletler Konferansı”na (BASMUN) kulüp danışman öğretmenimiz Sayın Ersan MAVİLİ’nin rehberliğinde Anadolu Lisesi ve Fen Lisesinden yirmi kişilik bir öğrenci grubu ile katıldık.

02 Kasım 2017 günü Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan konferans, 03-04 ve 05 Kasım günlerinde komite konularının tartışılmasıyla devam etti, çözüm bildirgelerinin yazılması ve yayınlanması ile sona erdi.

UNESCO Komitesinde yer alan sekiz delegemiz; “Göçmen çocuklarının eğitim hakları, çatışma bölgelerindeki kültürel mirasın korunması” konularını tartıştılar. Arkadaşlarımızdan Ahmet ÖZDEMİR “Best Delegate”, Göktürk SAĞIR “Outstanding Delegate” ve Azra Melis ATICI “ Honorable Mention” ödüllerini aldılar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Komitesinde yer alan sekiz delegemiz ise; “GDO’lu yiyeceklerin kanser üzerindeki etkileri ve travma sonrası ruh sağlığının korunması” konularına çözüm aradılar. Arkadaşlarımızdan Sadra MOHAMMADZADEH AZARABADİ ve Ali Murat ALEMDAR, üniversite öğrencilerinden oluşan rakiplerini geride bırakarak “Outstanding Delegate” ödülüne layık görüldüler.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesinde yer alan bir delegemiz ise; Mali ve Katar sorunu, Antarktika’da mülkiyet hakları, Kuzey Kore’nin Nükleer programı üzerinde çalıştı. İngiltere İç Savaş Özel Komitesine (1642-1649) parlamenterler sıfatıyla katılan üç arkadaşımız ise farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle paylaşımda bulundular.

Tüm gelişmeleri bir dünya dili olan İngilizce ile konuşan, duyan, tartışan arkadaşlarımız, bu sayede dil becerilerini artırarak bir dünya vatandaşı olarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmeyi başardılar. Arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.