Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları yönetici ve öğretmenleri olarak güz seminerimizin birinci haftasını keyifle tamamladık. Dolu dolu geçen haftada bilgi birikimimizi zenginleştiren hizmet içi eğitimlerle motivasyonumuzu daha canlı kıldık.
21 Ağustos 2023 Pazartesi günü Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sayın Servet Özdemir’i okulumuzda ağırladık. “Çağdaş Eğitim ve Öğretmenlik Rolleri” konulu paylaşımda konuğumuz, eğitimde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate almanın önemini vurguladı. Öğrencileri aktif kılmanın ve grup çalışmalarına özendirmenin altını çizdi. Paylaşım sonunda, eğitim öğretim sürecinde öğrenciye saygı duyma, güven verme ve adil olma gibi yaklaşımların temel alınması gerektiği üzerinde durdu.
22 Ağustos 2023 Salı günü Prof. Dr. Sayın Ferhunde Öktem, “Zeka mı Disiplin mi” konusundaki paylaşımları ile konuğumuzdu. Değerli hocamız, zeki olmaktan çok öz disipline sahip olmanın gereğini örneklerle paylaştı. Veli ve öğretmenin iyi bir gözlemci olmasını; başarı ya da başarısızlıkta öğrencinin yanında olunması gereğine dikkat çekti. “Kendini tanı, ne istediğini belirle, hayal kur ve adım at.” basamaklarında yol gösterici olma rolünü üstlenen ebeveyn ve öğretmenlerle; daha olumlu, mutlu ve başarılı süreçlerin yaşanacağını vurguladı.
23 Ağustos 2023 Çarşamba günü, “Hızlı Okuma Teknikleri ve Okuduğunu Anlama” konusu ile ilgili alanında uzman Sayın Mehmet Taşhanlıgil konuğumuzdu. Hızlı okumanın, zihin ve göz arasındaki koordinasyonu hızlandırmak olduğunu; ancak temelde anlayarak okumanın esas alınmasının önemine değindi. Bu konuda düzenli okuma başta olmak üzere tam (doğru) okuma, örnekleme, anahtar sözcüklerden yararlanarak zihinde canlandırmanın, anlama ile ilgili kritik basamaklar olduğunun altını çizdi.
24 Ağustos Perşembe günü ağırladığımız ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Sayın Soner Yıldırım, “Sınıfa Özel Öğretim Metodu ve Geri Bildirim” konusunda, yaşamın içinden örneklerle zenginleştirdiği aktarımıyla katılımcıların tümünü ortak paydada buluşturdu. Öğrenmeyi destekleyen, öğrencilerin kendi hızlarında ve kendi önceliklerine göre öğrenmelerini sağlayan mikro öğretimle; aralıklı tekrar, yeni bir konuya başlamadan önce bir öncekini hatırlatma, geri bildirim ve örnekleme basamaklarının ilişkisini görsellerle somutlaştırarak aktardı.
25 Ağustos 2023 Cuma günkü konuğumuz, Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın Filiz Kalelioğlu idi. “Öğretimde Yapay Zeka; Fırsatlar- Zorluklar” konusu ile ilgili farkındalık yaratan değerli konuğumuz, geleceğin eğitim öğretimini biçimlendirmede rehberliğin önemini vurguladı. Yaşam boyu öğrenen eğitimciler olarak süreçte öğrencilere yol gösterici olmanın önemini belirtti. Öğrenme sürecini aktifleştirmede yeni tasarımlara yer vermenin yadsınamaz olduğunu belirtirken, öğretimde yapay zeka fırsatlarından yararlanırken bilinçli kullanımın önemine de dikkat çekti.