TEKNOLOJİYİ BİLİNÇLİ KULLANMA KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİK

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Onun sayesinde yaşamımız kolaylaşıyor, mesafeleri aşıp zorlukların üstesinden gelebiliyoruz. Her şeyden önemlisi bilgi ulaşılmayacak kadar uzak değil artık. Diğer yandan bu kolaylığın ve renkli dünyanın sakıncaları olduğu da bir gerçek. Yaşamımızla artık iç içe geçmiş teknolojiyi reddetmek pek de mümkün görünmüyor. Teknolojiden vazgeçmeden zararlarını en aza indirerek yaşamımızı buna göre yeniden düzenlemeliyiz.

Yaşadığımız her yerde yani evlerimizde, iş yerlerinde, fabrikalarda cep telefonları, trafolar, TV ve radyo vericileri, baz istasyonları, radarlar hatta yüksek gerilim hatları ile iç içeyiz. Bunlar uzaktan zararsızmış gibi görünse de bunların altında ya da yakınında bulunmak, bizleri farkında olmadan elektromanyetik alana maruz bırakmaktadır. Bu hususta ilgili çalışmalar yapılmakta ve çeşitli ölçümlerle zararları konusunda bilgiler verilmektedir.

Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri olarak, 01 Mart 2019 Cuma günü gerçekleştirilen  “Teknolojinin Yaygın Kullanımı ve Sağlığımız” konusundaki bilgilerimizi bir söyleşi ile pekiştirdik. Konuklarımız Gazi Non- İyonizan Radyasyon Korunma Merkezinden, Gazi Üniversitesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Sayın Ayşe CANSEVEN KURŞUN ve Öğretim Görevlisi Sayın Gaye UMURHAN idi.

Prof Dr. Sayın Ayşe CANSEVEN KURŞUN, Gazi Non- İyonizan Radyasyon Korunma Merkezi ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra, elektrik ve manyetik konularında bilimsel ve teknik açıklamalarda bulundu. Günlük yaşamımızın bir parçası olan küçük büyük tüm elektrikli araçların yaydığı elektromanyetik dalgaları ile ilgili ölçümlere dayalı verileri paylaştı. Doğanın ve insanın kendisinde var olan elektromanyetik dalgaların bir denge içinde olduğunu ancak elektrikli araçlarla bu değerin bozularak ne tür rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtti. Özellikle yetişmekte olan biz gençlerin maruz kaldığı radyasyonun zararları üzerinde durdu. Öğretim Görevlisi Sayın Gaye UMURHAN da cihazlarla yaptıkları ölçümlerin bilgilerini ayrıntılı olarak bizlerle paylaştı.

Söyleşinin organizasyonunda emeği geçen Okul Aile Birliği Başkanımız ve üyelerimize, verdikleri bilgilerle bizi aydınlatan Prof Dr. Sayın Ayşe CANSEVEN KURŞUN ve Sayın Gaye UMURHAN’a teşekkür ederiz.