PETROL BİTER, KÖMÜR BİTER; BİYODİZEL BİZE YETER

Science, Technology, Engineering, Mathematics (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşan “STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz yaratıcılığı kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya ve merak duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistemdir. “STEM” Türkiye’de henüz sayılı çalışma gruplarının hedef ve amaçları iken; problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişebilmemiz için  biz de okulumuzda bu sistemi hayata geçirdik. Bu kapsamda “STEM” eğitimi alan öğretmenlerimiz Nihan TOKGÖZ YAMAK, Özüm LARÇIN ve Derya UĞURLU rehberliğinde sürdürülebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmek için bir proje yarışması planladık. Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri olarak takımlar halinde biyodizel üreterek bu yarışmaya hazırlandık ve 11 Mayıs 2018 Cuma günü okulumuzda yarışmamızı gerçekleştirdik.

Yaptığımız çalışmalar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Alanları Eğitimi Bölümü-Kimya Eğitimi Öğretim Görevlisi ve Bilim Danışma Kurulu Üyemiz Sayın Dr. Gökhan ÖZTÜRK ve rehberlik yapan öğretmenlerimiz tarafından değerlendirildi. Yarışma sonunda, Sedef SUCU, İpek BAYDAŞ ve Selin TARMAN’dan oluşan grup birinciliği elde etti. Grubun ürettiği biyodizel üniversitemizin desteği ile sağlanan dizel su motorunun çalışmasında kullanılarak başarı ile test edildi.

Yarışma sürecinde keyif alarak öğrenmenin, bir amaca hizmet ederek sonuca ulaşmanın mutluluğunu doya doya yaşadık. Biyodizel üretimini okulumuzda ilk defa gerçekleştirmenin de haklı gururunu proje sunumu sırasında yoğun bir şekilde hissettik.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında projenin devamını şimdiden heyecanla bekliyoruz.