OKUL EKO TİMİMİZ VE SUYUN YAŞAMSAL ÖNEMİ

“Dünya Su Günü” nedeniyle 22 Mart 2018 Perşembe günü Okul EKO Timimiz, tüm İlkokul öğrencilerimize günün anlamına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Su, günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmının zor ulaştığı yaşamsal kaynaklardan biridir. Bu sebeple öğrencilerimizin programında, suyun yaşamımızdaki yeri ve sağlımız için önemi özellikle vurgulanan konular arasındaydı. Ayrıca yeryüzünde temiz ve kullanılabilir su kaynaklarının, özellikle son 100 yıl içinde önemli derecede azalmasından dolayı önümüzdeki yıllarda konunun bir tehdit unsuru oluşturacağının altı çizildi. “Su kaynaklarının akıllıca, verimli ve tutumlu kullanılması” EKO Timimizin tüm öğrencilere ulaştırdığı mesajdı.

Şiir, afiş ve sloganlarla konunun önemini vurgulayan EKO-Tim öğrencilerimizi yürekten kutlarız.