ÖĞRENCİLERİMİZ OSMANLI İMPARATORLUĞU’NU ÇİZGİLERLE ANLATTILAR

Tarih öğrenimi, kronoloji bilgisi yanında kavrama, analiz ve ilişkilendirme yapma, çıkarımda bulunma, değerlendirme gibi farklı becerilerin de geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  7. sınıf Sosyal Bilgiler müfredatında yer alan “Osmanlı Tarihi” de geniş kapsamı nedeniyle,  belirtilen becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle öğrenmeyi daha kalıcı yapılandırmak amacıyla, 7. sınıf öğrencileri arasında haftalar süren disiplinler arası bir çalışma yürütülmüştür.

Çalışma sonuçları ile ilgili 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında okulumuzda sergi hazırlanarak öğrencilerin süreçte elde ettikleri kazanımları ve ortaya çıkardıkları ürünleri arkadaşlarına, velilerine ve öğretmenlerine aktarmaları sağlanmıştır. Çalışmada,  Osmanlı tarihini öğrenmeye karşı öğrencilerde merak ve istek uyandırmak,  onlara farklı bakış açıları kazandırmak amaçlanmıştır. Bu nedenle,  karikatürlerle desteklenmiş olan  “Çizgilerle Osmanlı İmparatorluğu” adlı kitabı ders konularına paralel olarak okumaları sağlanmış ve beraberinde hazırlanan kitap değerlendirme formunda yer alan sorular cevaplanmıştır. Aynı zamanda Görsel Sanatlar Zümresi ile disiplinler arası çalışma yapılarak kitapta onları en çok etkileyen bölümlerin resimlerle ifade edilmesi sağlanmıştır.
7.sınıf öğrencilerimizi ve katkı sağlayan öğretmenlerimizi kutlarız.