13. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİNE KATILDIK

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü iş birliğiyle 4-6 Ekim 2018 tarihlerinde Denizli’de düzenlenen 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’ne katıldık.

Günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın artmakta olduğu malumdur. Sadece kentte yaşamla değil, tüketim alışkanlıklarıyla da insanın çevreye olan etkisi sürekli olarak değişmektedir. Sürdürülebilir enerji ülkemizde fosil yakıtları yeterince olmadığı gerekçesiyle hepimiz için çok kıymetlidir.  Hem çevreci yaklaşımımız hem de sürdürülebilir enerji kaynağı elde etme amacımız projemizin çıkış noktasını oluşturmaktadır.

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. “STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz yaratıcılığı kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistemdir. Matematiği veya fen bilimlerini ders olarak değil, edinilen bilgileri yaşam boyu uygulamaya olanak sağlayacak bir yaklaşımdır. Bunun için belki de en önemli adım disiplinler arası iş birliğidir. Projemiz bu bağlamda; “Petrol biter, kömür biter, biyodizel bize yeter.” adı ve sloganı ile yola çıkmıştır.

Okulumuzun Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen proje yarışmasına öğrencilerimiz, rehber öğretmenleri Derya UĞURLU, Nihan TOKGÖZ YAMAK, Özüm LARÇIN eşliğinde bilimsel çalışma basamaklarını kullanarak takımlar halinde biyodizel üreterek katılmışlardır (Barron ,1998). Üretilen biyodizeller proje öğretmenleri tarafından 3.27 testi (yağ-metil alkol),su testi ve izopropil alkol uygunluk testlerinden geçirilmiştir.  11 Mayıs 2018 Cuma günü okulumuzun CD Blok galeri boşluğunda yarışma gerçekleştirilmiştir. Takımların yaptığı çalışmalar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Matematik ve Fen Alanları Eğitimi Bölümü-Kimya Eğitimi Öğretim Görevlisi Bilim Danışma Kurulu Üyemiz Dr. Gökhan ÖZTÜRK ile birlikte değerlendirilerek birinci takım belirlenmiştir.

Proje kapsamında öğrenciler; takım ruhunu, bilimsel çalışma basamaklarını kullanmayı, kullanılabilir biyodizelin özelliklerini, geri dönüşümün farkındalığını kavramışlardır.