Okuma bilincine yönelik farkındalığın artırılması ve kütüphane kullanma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla,  27 Mart- 02 Nisan tarihine rastlayan “Kütüphaneler Haftası” nda, okul kütüphanemizde farklı etkinlikler yapıldı.

Birinci sınıf öğrencilerimiz, “Kitap Kahramanları” hikayesini okuma etkinliğindeydi. Çocuklara kitaplar hediye eden süper kahramanların hikayesi çok beğenildi. Ardından “Neşeli Kütüphane” oyununu oynayan öğrenciler, verilen ipuçlarını değerlendirerek  hangi rafta hangi kitapların bulunduğunu tahmin ettiler ve puanları topladılar.

İkinci sınıf öğrencilerimiz “kitap, ev, kedi, neşeli” görsellerinden yararlanarak; olayın geçtiği yer, zaman ve kahramanları belirleyip hikaye haritası oluşturdular. Ortaya çıkan keyifli ve yaratıcı hikayeleri arkadaşlarına da anlattılar.

Üçüncü sınıf öğrencileriyle “Zarımı Attım, Öykümü Yazdım” etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler,  farklı olaylarla tanımlanan zarflarda yer alan anahtar bilgileri kullanarak öyküler yazdılar.  Grup çalışması olarak gerçekleştirilen etkinlik sonunda öykülerini diğer gruplarla paylaştılar.

Dördüncü sınıf öğrencileriyle “Yazar Sen Olsaydın…” etkinliği yapıldı. Öğrenciler en sevdikleri kitapları yeniden kurguladılar; yeni kahramanlar ve olayların yer aldığı farklı bölümler oluşturdular. Kurgulanan yeni içerikleri arkadaşlarına aktardılar.

Beşinci sınıfların gerçekleştirdiği  “Kitap Okuma Kulübü” etkinliğinde,  farklı kitaplar orijinal bölümleri ile tanıtıldı.

Altıncı sınıf öğrencileri ise hikaye yapısını oluşturan temel ögeleri görsellerle ilişkilendirerek haberler oluşturdular. Ortaya çıkan eğlenceli haberlerle, hayal gücünün sınır tanımadığı ürünleri paylaşmış oldular.

Keyifle tamamlanan haftada yaptıkları tüm etkinlikler için öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarız.

Birinci sınıflarımızda     “Kütüphane Haftası”   fotoğrafları için  tıklayınız.

İkinci sınıflarımızda      “Kütüphane Haftası”   fotoğrafları için  tıklayınız.

Üçüncü sınıflarımızda    “Kütüphane Haftası”   fotoğrafları için  tıklayınız.

Dördüncü sınıflarımızda  “Kütüphane Haftası”   fotoğrafları için  tıklayınız.

Beşinci sınıflarımızda     “Kütüphane Haftası”   fotoğrafları için  tıklayınız.

Altıncı sınıflarımızda       “Kütüphane Haftası”   fotoğrafları için  tıklayınız.