Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Unesco Kulübü etkinlikleri kapsamında İngilizce hazırladıkları “Gençlik” temalı posterler ile “Unesco Panosu” hazırladılar.

Panoda ; “Gençlerin yaşadığı sorunlar”, “İşsizlik ve eğitime erişimde eşitsizlik”, “Madde bağımlılığı”,  “ Sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri” ve “Gençlerin yeni beceriler edinmelerini sağlamak” gibi alt başlıklardan oluşan posterler yer aldı.

UNESCO Kulüplerinin temel amaçlarından biri olan farkındalığın artırılmasından yola çıkarak yapılan UNESCO etkinliklerine katılan tüm öğrencilerimizi kutlarız.