Türkiye’de “ilk” okul olarak aldığımız “Okulum Temiz” Belgemiz 11 Haziran 2021 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan denetimin ardından yenilendi.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak salgının Türkiye’de ortaya çıktığı günden bu yana T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ve Dünya Sağlık Örgütü yayınları kapsamında sunulan gelişmeleri yakından takip ettik. Bu çerçevede; tüm öğretmen ve çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin, toplumun ve paydaşlarımızın sağlığını korumak ve yayılımını önlemek önceliğimiz oldu.

12 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’de  “Okulum Temiz” belgesi alan “ilk” okul olmanın gururunu yaşarken belgeyi almak kadar standartları uygulamanın da öneminin bilinciyle çalışmalarımızı sürdürdük. Öğrenci ve çalışanlarımızın daha hijyen, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla yüksek düzeyde aldığımız tüm önlemleri, prosedür ve standartlara uygun olarak titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.

Süreçte yer alan, destek veren yöneticilerimize, Kalite Ekibimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.