STEM Çalışmalarımız

STEM Laboratuvarımız,

25 öğrenci kapasiteli STEM laboratuvarımızda bilişim teknolojileri eğitimlerinin yanı sıra proje tabanlı STEM uygulamaları da gerçekleştirilmektedir. STEM uygulamaları ilkokul 2.sınıftan başlayarak lise düzeyine kadar devam etmektedir. STEM laboratuvarımızda 25 adet öğrenci bilgisayarı, yaş seviyelerine uygun robotik sistemler, 3D yazıcı, iki adet FLL turnuva masası ve iki adet atölye çalışma masası bulunmaktadır.

STEM Eğitimi

STEM eğitimi; üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21. yüzyıl becerilerini de barındırmaktadır.

STEM eğitiminin öğrenciye katkıları şunlardır:

 • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.
 • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamalarına olanak sağlar.
 • Yeni ürün ortaya koyarak ekosisteme katkı sağlar.
 • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
 • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.
 • Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.
 • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.
 • Öğrenme motivasyonunu artırır.
 • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

Okulumuzda gerçekleştirilen STEM eğitimi ile birlikte öğrencilerimizin; bilimsel konularla birlikte teknoloji ve mühendislik becerilerini entegre biçimde kullanmalarını sağlayarak üretime geçmeleri desteklenmektedir.

Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Okulumuzda 5 yaştan itibaren liseye kadar farklı sınıf düzeylerinde Bilişim Teknolojileri eğitimi verilmektedir. Bu eğitimle birlikte öğrencilerimize birçok beceri kazandırılmaktadır; problem çözme, enformatik düşünme, takım çalışması, robot programlama, 3 boyutlu tasarım yapabilme, oyun programlama, mobil uygulama geliştirme gibi 21.yy becerileri, bilişim teknolojileri eğitiminin birer parçasıdır.

Kodlama Dersi (Anaokulu)

Anaokulu 5 yaş grubunda problem çözme becerilerine yönelik okulumuza özel olarak geliştirdiğimiz bir yayın kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra algoritmik düşünme becerilerini geliştiren BEE Bot robotlarla kodlama eğitimi verilmektedir.

Bilgisayar Dersi – STEM Dersi (İlkokul)

İlkokul 1.sınıfta okulumuza özel olarak geliştirdiğimiz bilgisayarsız kodlama etkinlikleri uygulanmaktadır. Bu eğitimin ardından algoritmik düşünme becerilerini geliştiren DOC Robot ile kodlama etkinlikleri yapılmaktadır.

İlkokul 2.sınıftan itibaren öğrencilerimiz Bilgisayar dersinin yanı sıra STEM eğitimi de almaktadırlar. Bilgisayar dersinde temel bilgisayar kullanımı, dijital vatandaşlık ve temel programlama eğitimleri verilmektedir. STEM derslerinde okulumuz tarafından geliştirilen problem çözmeye yönelik proje basamakları uygulanmaktadır. Proje basamaklarını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerimiz dönem sonunda özgün ürünlerini tasarlayarak proje sunumlarını gerçekleştirmektedir.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (Ortaokul)

Ortaokul 5.sınıf düzeyinde öğrencilerimiz Office programlarının yanı sıra kodlama eğitimi almaktadırlar.

Ortaokul 6.sınıf düzeyinde öğrencilerimiz MIT Scratch ile blok programlama, Kodris ile Python programlama, MS Small Basic ile metinsel programlama eğitimi almaktadırlar. Bu eğitimlerin yanı sıra Makey Makey ve Microbit kartları ile eğlenceli robotik uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayar Bilimleri Dersi (Fen Lisesi 9 ve 10. Sınıflar)

Fen Lisesi 9.sınıf düzeyinde öğrencilerimiz Bilge-İş platformunda üç boyutlu modelleme eğitimi, Sololearn platformunda Python programlama dili sertifikalarını almaktadırlar. Robotik platformda ise Edison robotları ile Python programlama eğitimi almaktadırlar.

Fen Lisesi 10.sınıf düzeyinde öğrencilerimiz, SERÇE Akademi platformunda Arduino eğitimi almaktadırlar.

Seçmeli Dersler, Kulüpler

Seçmeli dersler ve kulüplerde öğrencilerimizin becerileri ve ilgileri dikkate alınarak birçok farklı platform ve robotik sistem kullanılmaktadır. Kodu ile oyun programlama, App Inventor ile mobil uygulama geliştirme, Microbit kartları ile proje geliştirme, Arduino ile otonom sistemler geliştirme, tamir ve üretime yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ayşeabla Garaj Maker

Hafta sonu kursu olarak gerçekleştirdiğimiz Garaj Maker dersinde öğrencilerimize birçok beceriyi kazandırmaktayız:

 • Yaratıcı ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirme
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Tinkercad ile üç boyutlu nesneler tasarlayabilme
 • 3D yazıcı ile baskıya hazırlık ve çıktı alma
 • LEGO We DO 2.0 ile robotik programlama ve STEM uygulamaları
 • LEGO EV3 Mindstorm ile ileri seviye robotik programlama ve STEM uygulamaları