SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA YOLLARI

Sayın Velimiz,

Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yollarına ilişkin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan video ve T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgilendirme broşürleri aşağıdaki sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.