MUN KULÜBÜMÜZ BEŞİNCİ KONFERANSINDAN DA BAŞARILARLA DÖNDÜ

30 Mart – 2 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Vefa Lisesinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations, MUN) konferansına İngilizce Öğretmenimiz Ersan MAVİLİ rehberliğinde on beş arkadaşımız katıldı.

Türkiye’nin seçkin okullarından yedi yüz delegenin başvuru yaptığı ancak üç yüz elli delegenin seçildiği konferansta, arkadaşlarımız altı komitenin dördünde yer aldı. Katıldıkları bu beşinci konferansta da komitelerin en başarılı ve etkin delegeleri olan arkadaşlarımız, çeşitli ödüller aldılar.

Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği Forumu (APEC) özel komitesinde, Vietnam lideri Fen Lisesi 9-A sınıfından Göktürk SAĞIR “Outstanding Delegate” ödülü aldı. Bağımsız Devletler Topluluğu 1964 Kahire Görüşmeleri (Cairo Non-Aligned Nations Conference 1964) özel komitesinde yer alan dört arkadaşımızdan Nijerya delegesi Fen Lisesi 9-C sınıfından Ahmet ÖZTÜRK “Best Delegate” ödülü aldı. Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesinde (Disarmament and International Security, DISEC) görev alan Kanada delegesi Fen Lisesi 9-A sınıfından Gül Deniz SUGÜNEŞ “Outstanding Delegate”, Afganistan delegesi Fen Lisesi 9-A sınıfından Alara HASALTUNTAŞ ve Çek Cumhuriyeti delegesi Fen Lİsesi 9-A sınıfından Neşe Sude SABAN “Honorable Mention” ödülü aldılar. Sosyal, İnsani ve Kültürel komitede (Social, Humanitarian and Cultural, SOCHUM) yer alan Azerbeycan delegesi Anadolu Lisesi 11-B sınıfından Ece DURMAZER “Outstanding Delegate”, Afganistan delegesi Anadolu Lisesi 11-B sınıfından Aslı Can MUNĞAN ve Fen Lisesi 10-A sınıfından Ada Naz FİLİZ “Honorable Mention” ödülü aldılar.

Arkadaşlarımız; akademik düzeyleriyle, akıcı İngilizceleri ve seçkin davranışları ile okulumuzu en güzel şekilde temsil ettiler. Kendilerini geliştirmek için gösterdikleri çabadan ve özveriden dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.