Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları kütüphanesi, tüm düzeylere uygun çeşitliliği ile okuma bilincine yönelik farkındalığı artırmak üzere öğrencilerimizle dolup taşıyor. Her yıl mart ayı sonunda kutlanan “Kütüphaneler Haftası” nda da öğrencilerimiz, okumanın yanı sıra geçirdikleri zamanı, farklı etkinliklerle zenginleştirdiler.

Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz, origami tekniği ile kitap ayraçları yaptılar. Tasarladıkları eğlenceli figürlerden oluşan ayraçları hemen kullanmaya başladılar. Amaçları, “kitap kurdu” olma sürecinde ayraçları da yarıştırmaktı. Üçüncü ve beşinci sınıf öğrencilerimiz ise kitap kapağı tasarımları ile kalmayıp “Ne okudum?”, “Ne anladım?” sorgulamasının ardından arkadaşlarına okudukları kitapları tanıttılar.

Dördüncü ve altıncı sınıf öğrencilerimiz, hikayenin yapısını oluşturan temel unsurları kullanarak, çeşitli görsellere ilişkin haberler oluşturdular. Hayal gücünün sınır tanımadığı etkinlikte, ortaya çıkan eğlenceli haberleri etkinlik bitiminde arkadaşları ile paylaştılar. Yedinci sınıf öğrencilerimiz de masal, hikaye ve roman türlerini karakter, zaman ve olay açısından karşılaştırdılar. Renklerin dili ile açıkladıkları sonuçları, hayal dünyalarının birer ürünü olarak zihinlerde biçimlendirdiler.

Keyifle tamamlanan Kütüphaneler Haftasında yaptıkları tüm etkinlikler için öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kutlarız.

1.SINIFLAR

2.SINIFLAR

3.SINIFLAR

4.SINIFLAR

5.SINIFLAR

6.SINIFLAR

7.SINIFLAR