KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİK

Başkent Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Giray ŞAHİN, 10 Ocak 2020 Cuma günü okulumuzda “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında tüm personelimizi bilgilendirdi.

Konuğumuz, özel hayatın gizliliği üzerine hak ve özgürlükleri korumak adına düzenlenen yasada; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, değiştirilmesi, düzenlenmesi, açıklanması ya da sınıflandırılması gibi her türlü işlemin kişisel veri olarak kabul edildiğini açıkladı. Tüm verilerin yasal düzenlemedeki kurallara uygun olması gerektiğinin önemini vurguladı.

Kurumların sistemleri ve güvenliği konusunda verdiği bilgiler için değerli konuğumuza teşekkür ederiz.