İSTANBUL “SONBAHAR ÖĞRETMENLER SEMPOZYUMU”NDA ÖĞRETMENLERİMİZ ALANLARINDAKİ SUNUMLARIYLA OKULUMUZU TEMSİL ETTİLER

“Öğretmenler, öğretmenleri eğitiyor.” anlayışıyla düzenlenen ve deneyimlerin paylaşıldığı “21.Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu” (Autumn Teachers Conference), bu yıl Özel Üsküdar Amerikan Lisesinde 14 Ekim 2017 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Sempozyumun amacı; çeşitli branş, dil, düzey ve yaklaşıma sahip öğretmenleri bir araya getirerek mesleki deneyimlerin paylaşılmasıdır.1997 yılından bu yana yılda bir kez gerçekleştirilen Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, 200’den fazla konuşmacı ve 1000’den fazla katılımcı ile büyük ilgi görmektedir.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak Kurumumuz,  2005 yılından bu yana düzenli olarak ortaokul ve lise düzeyindeki sunumlarla sempozyuma katılmaktadır. Bu yıl okulumuzu temsilen; Fen ve Teknoloji öğretmenlerimiz Tuğba Süngü ve Özgür Çetinyılmaz  “Üniversite Destekli Proje Yönetimi”,  Türkçe öğretmenimiz Elif Korkmaz  “Öğrencim Öğrendi Deme, Gel Bir de Benim Dersimi İzle”, Biyoloji öğretmenimiz Nihan Tokgöz ise “Geleceğin Sınıf Laboratuvarlarında Bilim Etkinlikleri” adlı sunumları ile sempozyumda yer almışlardır.

Sempozyuma katılan yönetici ve öğretmenlerimiz, izlenim ve deneyimlerini diğer öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle paylaşacaklardır.