GEÇMİŞİN AYAK İZLERİ: FOSİLLER VE KAYAÇLAR

Okulumuz Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi katında “Geçmişin Ayak İzleri: Fosiller ve Kayaçlar” köşesi hazırladık. Paleontoloji ve Jeoloji’nin temel taşları olan fosil ve kayaçlar; insan ve doğal çevre arasındaki ilişkileri inceleyen coğrafya biliminin de kanıtlarıdır.

Yaşam alanımız olan Dünya, yaklaşık 4,6 milyar yaşındadır. Bu süreçte Dünya’nın yaşadığı serüveni anlamamızı sağlayan çeşitli fosil ve kayaçlar mevcuttur. Ankara ve çevresi, bu jeolojik geçmişin uzun bir döneminde deniz ve göl tabanı olması nedeniyle fosil çeşitleri bakımından da zengindir. Bilim Danışma Kurulu üyemiz Sayın Doç.Dr. Salih ŞAHİN’in rehberliğinde Kızılcahamam ve çevresinde yaptığımız kazı çalışmalarında elde ettiğimiz fosiller, Ankara çevresinin bu zenginliğini bizlere kanıtlamaktadır. Hazırladığımız köşede arazi gezilerinde  topladığımız fosillerin yanı sıra, Fen Lisesi öğrencimiz Deniz KÖYLÜ’nün kişisel araştırmalarıyla biriktirdiği çok sayıda fosil örneği bulunmaktadır.

Jeolojik geçmişimize ışık tutan köşenin hazırlanmasında çaba gösteren öğretmenlerimiz Oğuz KÖYLÜ ve Zerrin DOĞRUSÖZ’e, Paleontolojiye duyduğu ilgi ve sevgiyle oluşturduğu zengin kişisel arşivini bizlerle paylaştığı için öğrencimiz Deniz KÖYLÜ’ye teşekkür ederiz.