BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ “ROBOT DANSI”İLE EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER

Okulumuz eğitim programındaki yenilikçi yaklaşımlardan biri de kodlama dersidir. Diğer anlamıyla “programlama” olan bu yaklaşımla öğrenciler, mantıklı ve sıralı basamaklarla problem çözebilmeyi başarmakta, analitik ve yaratıcı düşünme kazanımını içselleştirmektedir.

Birinci sınıf öğrencilerimiz, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü okul bahçemizde yaptıkları “Robot Dansı” ile oyun odaklı öğrenmeyi eğlenceye dönüştürdüler. Aynı zamanda, robotların çalışma prensipleriyle ilgili alt yapı oluşturdular.

Bundan sonraki süreçte de, kodlama derslerinde edindikleri becerilerle yaşamlarını renklendirecek olan sevgili öğrencilerimizi yürekten kutlarız.