ANAOKULUMUZLA “DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”NÜ KUTLADIK

20 Kasım günü günümüzde Evrensel Çocuk Günü (Universal Children’s Day) veya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir.

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.

Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge; 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme‘dir.

Türkiye’de ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk olarak Nisan 1929′da kutlanmaya başlanmıştır ve bu tarihte örgütlenen 4 bin çocuk ilk kez TBMM’den haklarını talep etmiştir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlamaktadır.

Anaokulumuzda bu yıl “Çocuk Hakları Günü”nü okul içinde bir yürüyüşle kutladık. 5 yaş öğrencilerimiz öğretmenleri ile hazırladıkları pankartlar ile okulumuz öğrencilerinde farkındalık yaratmaya çalıştılar.

Sözleşmede ele alınan başlıca konular;

Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu
Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı
Yaşama ve gelişme hakkı
Sağlık hizmetlerine erişim hakkı
Eğitime erişim hakkı
İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı
Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı
İstismar ve ihmalden korunma hakkı
Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı
Ekonomik sömürüden korunma hakkı
İfade özgürlüğü hakkı
Düşünce özgürlüğü hakkı
Dernek kurma özgürlükleri hakkı
Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı
Özel gereksinimleri olan çocukların hakları
Özürlü çocukların hakları