55.TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİNDE

 YER ALDIK

AL 11-B sınıfı öğrencimiz Dide Işık, Tübitak 2204-A 55.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Lise Öğrencilerinin Mülteci Göçlerine Yönelik Tutumlarının, Sinema- Coğrafya İlişkisi İçinde İncelenmesi” adlı projesi ile Ankara Bölge Sergisinde yer aldı.

7 ilden, 12 alanda toplam 1431 projenin ön değerlendirmesi sonucunda sergileme hakkı kazanan 100 proje, 4-7 Mart 2024 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde sergilendi.

Coğrafya alanındaki projemizle Bölge Sergisinde Okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencimiz Dide Işık ve danışman öğretmenimiz Bahar Turhan Zaman’ı kutlar, destek veren yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.