İnsan Kaynakları

“Mükemmel kuruluşlar çalışanlarına değer verir; bireysel ve kurumsal amaçların karşılıklı yarar sağladığı bir kültür yaratır. Çalışanların yeteneklerini geliştirir; adalet ve eşitliği destekler. Çalışanlarını gözetir, onlarla iletişim kurar, onları motive edecek biçimde tanır ve takdir eder, katılımlarını sağlar, yetenek ve bilgi birikimlerini kuruluşa yarar sağlayacak yönde kullanmalarına olanak sağlar.”

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

 Kurumumuzda insan kaynakları yönetimi;

  • İnsan kaynakları planlaması,
  • Personel seçimi,
  • Personelin geliştirilmesi ve çalışma ilkelerinin düzenlenmesi bölümlerinden oluşur.


Birim Sorumlusu
: Meltem COŞKUN

Epostameltem@ayseabla.k12.tr 
Tel : 285 58 00 – 1108